Manasik Haji dan Umroh

Manasik Haji dan Umroh

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم, وإن استغفروه غفر لهم
Dari Jabir R.A. dia berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: Jamaah Haji dan Umroh adalah tamu ALLAH, Jika mereka memohon padanya maka ALLAH akan penuhi "permohonannya" dan jika mereka istigfar "mohon ampun" padanya maka ALLAH akan ampuni mereka.

Syarat Wajib Haji dan Umroh:

01. Islam ( Non Muslim wajib menganut Islam terdahulu )
02. Ber'aqal ( Orang gila tidak di wajibkan)
03. Balig ( Anak-Anak tidak di wajibkan)
04. Merdeka seutuhnya (Budak tidak diwajibkan)
05. Mampu (Fisik dan Bekal)
06. Adanya Muhrim ( Bagi Wanita )

Rukun Umroh:

Rukun Umroh adalah sesuatu yang Umroh nya tidak sah jika ditinggalkan dan tidak dapat diganti dengan dam/denda.
 
01. Niat ihram untuk melaksanakan Umroh
02. Towaf di Baitullah ka'bah
03. Sa'i anta bukit shofa dan marwah

Wajib Umroh:

Wajib Umroh adalah sesuatu yang bila ditinggalkan Umroh nya tetap sah namun dikenakan denda/dam.

01. Niat Ihrom dari Miqot ( Bir'ali atau sesamanya )
02. Mencukur rambut
03. Towaf wada' ( 'Ulama jumhur tidak mewajibkan )
Rukun Haji:

Rukun Haji adalah sesuatu yang jika ditinggalkan maka haji nya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam.
01. Niat Ihram untuk melakukan Haji.
02. Wukuf atau berdiam di padang Arofah.
03. Towaf Ifadloh
04. Sa'i Haji

Wajib Haji:
Wajib Haji bila di tinggalkan maka Haji nya tetap sah namun dikenakan denda/dam

01. Ihrom dari Miqot
02. Wukuf sampai terbenam matahari
03. Bermalam di mazdalifah pada malam tgl 10 Zulhajj
04. Bermalam di Mina pada tgl 11,12,13 Zdulhajj
05. Melempar Jamarot
06. Memotong atau mencukur Rambut.
07. Towaf wada'

Pengertian Miqot
Miqot adalah berasal dari kata waqt berarti saat/masa/waktu untuk melaksanakan ihrom Umroh atau Haji.


Miqot terbagi dua: 
A. Makani "tempat yg di tentukan oleh Rasulullah S.A.W. untuk berniat  haji atau umroh"
B. Zamani "masa atau musim untuk melaksanakan Haji atau Umroh"

  01. Zdulhulaifah"
  02. Al-Juhfah
  03. Yulamlam
  04. Zdatuerqin
  05. Qornulmanazil

Semua yang telah disebut di atas itu adalah nama-nama daerah atau tempat di saudi arabia, jika anda tidak melewati tempat tempat tersebut di atas saat memasuki kota makkah maka, anda harus niat ihrom dari lurusan salah satu miqot makani yang terdekat dri posisi anda, jika niat atau keinginan anda untuk umroh atau haji baru timbul saat anda sudah melewati miqot tersebut "tidak bermaksud haji atau umroh saat melewatinya" maka miqot makani anda adalah tempat dimana niat keinginan untuk haji atau umroh timbul, jika anda memasuki makkah tanpa ihrom karena tujuan business lalu setelah selesai urusan baru timbul keinginan untuk umroh maka miqot makani anda adalah batas-batas tanah suci makkah seperti, Tan'em, hudaibiyyah, ji'ronah Dll.

::Miqot Zamani::
  Miqot zamani adalah musim atau masa diperbolehkan untuk melaksanakan Haji atau Umroh.


Miqot zamani Haji adalah bulan bulan berikut:
  01. Bulan Syawwal
  02. Bulan Zdulqo'dah
  03. Bulan Zdulhajj
Miqot zamani Umroh adalah sepanjang tahun ( Ada yang mengecualikan hari Wuquf di aforah dan hariraya Qurban serta hari Tasyrik ) 


Untuk memahami Arti Haji dan Umroh dapat Anda baca di artikel saya yang menjelaskan tentang Arti Haji dan Umroh, merupakan hal yang penting untuk Anda baca guna menambah bekal ilmu manasik Umroh agar saat pelaksanaan Ibadah Umroh nanti tidak ada yang melenceng dari ajaran islam yang benar dan bagaimana Anda bisa mengetahui Tatacara melaksanakan Umroh yang benar

18.41